Stichting De Regenboog

Bijbels on     wijs goed!

(der)

 

Het symbool “De Regenboog”
De naam en het logo symboliseren de bedoeling van de stichting.

Het is het grote teken van Gods trouw, die als het ware de aarde en de mensheid overkoepelt. In onze kleine leefwereld geldt deze zelfde
trouw voor onze eigen families, en kinderen. Onderaan de regenboog staat een leerkracht met kinderen afgebeeld. Aan de andere kant een afbeelding van een boek: de Bijbel, waardoor we deze God van Trouw kunnen leren kennen.

Laatste update: 27-12-2023