Stichting De Regenboog

Bijbels on     wijs goed!

(der)

…..........................................

                                            

J. van Buren                                                                  

Voorzitter                                                                                     

 

….......................................... 

                                             

M. Roest                                                                              

Penningmeester                                                                    

 

…..........................................   

                                            

R. Mostert   

Secretaris

 

…..........................................

 

R.P.J. Leenhouts                                                                            

Algemeen bestuurslid

 

…..........................................

  

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurs- en werkgroepleden verrichten hun werkzaamheden vrijwillig en zij ontvangen derhalve geen beloningen voor de door haar verrichte taken en activiteiten. Wel kunnen kosten die bestuurs- dan wel werkgroepleden uit hoofde van hun functie ten behoeve van de stichting maken, aan hen vergoed worden.